Tradiční český výrobce sportovní výživy Promil
Ako kresliť 3D graffity ! | Kreslenie.sk

Ako kresliť 3D graffity !

Najdôležitejšie pri kreslení 3D grafitu je predstavivosť. V prvom rade ak sa chcete naučiť nakresliť pekný graffit v priestorovom poňatí, si jednotlivé písmená treba vedieť predstaviť. Ako by ležali vo vzduchu pred vami. Skúste si ich predstaviť ako hmotný predmet, napr. kus plastu, ktorý sa v určitých bodoch zohýba a tak vytvára písmenko.

Musí to mať hĺbku aby to malo svoj špecifický výzor. Ja to robievam tak, že určité písmenko, napr. veľké tlačené A si predstavím že je v polovici prehnuté nadol. Tým samozrejme na ňom vzniknú tiene, ktoré tam potom je treba prikresliť.

1Takže začnime prvým obrázkom. Je na ňom nakreslený celý nápis „ARTER“. Na začiatok bez tieňov. Čisto len obrysy každého písmena, ktoré sa v určitých bodoch prekrývajú a tak vzájomne na seba nadväzujú. Každé písmeno kreslím vždy tesne pri sebe. Snažím sa o čo najmenšie medzery medzi nimi a ak je to možné tak žiadne. V konečnej podobe bude tak graffit vyzerať vierohodnejšie. V tomto prvok kroku môžete kľudne kresliť jedno písmeno cez druhé, pretože väčšina plôch bude vyplnená či vytieňovaná. Tak sa mnohé pomocné čiary, ktoré boli na začiatku prekryjú. Alebo ich potom jednoducho vygumujete. Keď kresbu máte dokončenú ako je to v obrázku č. 1, môžeme pristúpiť k bodu 2. V prvom rade si musíte určiť kde to vaše fiktívne slnko je. Je dôležité si ho presne určiť. Jeho miesto pôsobenia lebo podľa neho budete tieňovať. 2

V mojom prípade a obrázku č.2 je slnko umiestnené v ľavom hornom rohu papiera. Čo znamená, že celé plochy odvrátené od tohto bodu budú najtmavším miestom na graffite. Takže všetky plochy v tomto smere treba zafarbiť na tmavú. Ja väčšinou používam na kresbu takýchto graffitov len ceruzky. Vtedy vyniknú tiene najlepšie. Začínam tvrdšou napríklad HB a končím pri 3B. Keď máte plochy zaplnené tmavou ako na obrázku č.2 pristúpi sa k ďalšiemu bodu. Plochy, ktoré sú obrátené k slnku čelom budú najsvetlejšie. Na nich nemusí byť skoro žiaden tieň. No ja kvôli reálnejšiemu výrazu graffitu ho tam dávam. Ale len zľahka a jemne. Plochy na písmenách, ktoré sú ako by bokom od slnka potrebujú tiene. 3

Na obrázku č.3 sú to tie otočené ako by vľavo. Tie miesta vytieňujte od určitého bodu, napr. zhora dole. Od najtmavších po najsvetlejšie. Je nutné spôsob tieňovania opakovať a robiť rovnako aby sa zachovala ako by realita písmen v priestore. Nech všetky vyzerajú rovnako. Z jedného druhu materiálu. Je dobré si predstaviť chróm alebo oceľ a jeho tiene. Keď sú plochy vytieňované a správne, celý graffit už začína mať svoju realistickú podobu. V tomto bode už máme hotové zhruba všetky základné tiene. Pridajú sa ešte jemné tiene na čelnú plochu. To aby graffit nevyzeral, že je bieleho materiálu. Potom sa tiene v najtmavších plochách zvýraznia. Vezmite si najmäkšiu ceruzku a smerom od vrchu nadol vytvorte tiene. Na vrchu pri lome písmena nech je najtmavší bod a smerom dole aby postupne bledol. Takýmto spôsobom môžete zvýrazniť aj tiene v bočných plochách, nech k sebe lepšie pasujú. Každé písmeno je tak trochu poprepletané s iným. A pri svite slnka vrhá na to druhé v určitých miestach tieň. Samozrejme ak sa nachádza v priestore nad ním. Na toto je treba mať skutočne realistickú predstavivosť a vnímanie svetla a tieňov. Tak ako je to v ďalšom obrázku.4

Prvé písmeno A má predĺženú stredovú čiaru, ktorá sa v priestore nachádza nad písmenom R. Keďže je slnko v ľavom hornom rohu, čiara vrhá tieň na časť písmena R. Ten tieň je tam samozrejme nutné dokresliť. Inak by písmená vyznelo papierovo a celé snaženie by vyšlo nazmar. Veď keby sme si tie dve písmená predstavili ako dva predmety v tejto polohe, tiež by podobne vrhali tiene. Jednotlivé tiene, ich tvar a dĺžka závisia od tvaru časti písmena, ktorá tieň vrhá. Keď budete kresliť iné písmená musíte dávať pozor na ich celkový tvar a spôsob a miesto položenia tieňov. Jasne je to vidieť v obrázku č.5. 5

Keď to máte hotové mojím zvykom býva obtiahnuť vonkajšiu stranu písmen. Keďže na seba nadväzujú a sú v tesnej blízkosti je to vždy vonkajšia strana, ako by lem. Nemusíte tento krok opakovať po mne. Ja to robievam lebo potom celkovo vyniknú tiene vo vnútri, čiže medzi písmenami. Poslednou vecou, ktorú musíte ešte urobiť je celkový tieň, ktorý všetky písmená vrhajú. Často ho dávam pod graffit. Ako by písmená stáli vo vzduchu nad papierom alebo inou plochou. Tieň môžete tak isto prikresliť aj za graffit alebo nejaký predmet, ktorý prikreslíte poza neho. Bude to mať potom krajší vzhľad. S týmito tieňmi sa často hrám a niekedy ich dám jednoducho tam kde sa mi najviac pozdávajú. Mnohokrát na miesto kde by nemali byť. No dôležité je, že to vyzerá naozaj dobre. Toto je posledný bod a váš 3D graffit je hotový.6

Potom je už len na vás aké písmená použijete v ďalšom 3D graffite. Či budete používať môj štýl kreslenia alebo si postupom času vymyslíte vlastný. Tiež používanie len ceruzky alebo aj iných farebných pomôcok je čisto vaša osobná vec.

Pre viac inšpirácií vám posielam plus ešte nejaké moje 3D výtvory.:)

arterisbest

Grafit

Grafit